Kokemusosaaja

Oheishuoltajuus ja lyhytaikainen perhehoito sekä päivitysperhe

(Lastensuojelun lyhytaikainen perhehoito, päivystysperhe,
oheishuoltajuus perhehoidossa ja mentorointi)

Hanna Mäkirinne

Autisminkirjon häiriöt (ICD-10 ja ICD-11 -luokitukset)

(Tourette, OCD, autismi, asperger, dystonia, mutismi ja
Theraplay-terapia, ja Pride-valmennus perhehoitajan näkökulmasta)


Marco Iljin
marco.iljin@gmail.com

Vertaisasiantuntijat toimeksiantosopimuksissa

Hanna Mäkirinne

Marco Iljin, marco.iljin@gmail.com 
(myös palveluntuottajamallin mukaiset sopimukset ja neuvonta)