Mitä on perhehoidon asiamiestoiminta?

Asiamiehet toimivat Perhehoitoliiton jäsenyhdistyksissä. He ovat kokeneita perhehoitajia, jotka ovat saaneet asiamiestehtävään valmennuksen.

Asiamiestoiminta on vapaaehtoista, jota perhehoitaja tekee omien resurssien puitteissa.

Asiamiehet ovat mukana perhehoitajien tukena esimerkiksi toimeksiantosopimusneuvotteluissa tai muutoksiin liittyvissä asioissa.

Varsinkin ensimmäistä toimeksiantosopimusta tehdessä tilanne on uudelle perhehoitajalle uusi tilanne ja siksi hämmentävä. Asiamies tukee ja tuo esille asioita, mitä voisi olla hyvä, että sijoittajakunta tai toimija huomio toimeksiantosopimusta tehdessä.

Hyvä toimeksiantosopimus on molempien osapuolien tai jos kyseessä on ns. ”kolmikantasopimus”, jossa kunta ostaa palveluntuottajan kautta perhehoitajan palvelun, niin asiamies osaa auttaa näissä, mitä pitää huomioida.

Hyvä sopimus luo luottamuksen, avoimuuden ja hyvän yhteistyön perhehoitajan ja työntekijöiden välille.

Asiamies ei ole paikalla neuvotteluissa kun käsitellään sijoitettavan henkilön asioita. Asiamiehen tuki on perhehoitajalle maksutonta.

Tilastoja:

”Silavan osalta 2021”

Yhteydenottoja vertaisasiantuntija toimeksiantosopimus asioissa Suomessa 210kpl yhteensä,
joista tälle alueelle kohdentunut 134kpl (Marco ja (Arto))

Vertaisasiantuntija diagnoosipohjaisissa ja arjen haasteissa yhteydenottoja Suomessa 106kpl yhteensä,
joista tälle alueelle kohdentunut 22kpl (Marco)


”Silavan osalta 2020”:

Yhteydenottoja tilastoitu yhteensä 34, joista 6 ei koskenut toimeksiantosopimusta. (Marco ja Arto)

Vertaisasiantuntijayhteydenottoja, jotka koskivat diagnoosipohjaisia/arjen 8kpl. (Marco)


Vuoden 2020 tilastoinnit toimeksiantosopimuksissa tukevilta
vertaisasiantuntijoilta (jäsenyhdistysten vapaaehtoisia)

Yhteydenottoja raportoitiin vuonna 2020 yhteensä 223.

Aikaisempina vuosina määrät olivat 2019 yhteensä 285 ja vuonna 2018 yhteensä 381.

Vertaisasiantuntijoita vuoden alussa 17 ja vuoden lopussa 23. (uusia koulutettu syksyllä 7kpl)

Yhteydenotoista 184 koski toimintaan kuuluvia asioita

Yhteydenotoista 39 ei koskenut toimintaan kuuluvia asioita.

Jos yhteydenotto ei koskenut toimeksiantosopimusta yhteydenottajia ohjattiin olemaan yhteydessä esimerkiksi sijoittajakuntaan, johonkin muuhun tahoon, esim. kouluun, sosiaaliasiamieheen, Perhehoitoliiton työntekijään.
Joissakin tilanteissa oli ohjattu olemaan moneen tahoon yhteydessä ja osa ei raportoinut, mihin yhteydenottaja ohjattiin. 2 raportoi, että osasi neuvoa itse, vaikka asia ei koskenut toimeksiantosopimusta.

Vertaisasiantuntija (toim.antosop.) oli mukana 1:ssä neuvottelutilanteessa. (2019: 5kpl)

Yhteydenoton aikana puhuttiin monista tai kaikista toimeksiantosopimukseen liittyvistä asioista. Suurin osa yhteydenotoista käsitteli palkkiosta, erityisten kustannusten korvaamisesta, yhteistyöstä ja vapaaoikeuden käyttämisestä sopimisesta.

Vuonna 2020 myös korona näkyi yhteydenotoissa, esim. koronarajoituksista ja tartuntapäivärahoista oli
yhteydenottoja.

Perhehoitajilta saatu palaute: vertaisasiantuntijan antama tuki oli koettu erittäin hyväksi 4.53 / 5.00.

Oma tehtävä koettiin merkitykselliseksi 4.55 / 5.00.Asiamiestoiminnan yhteydenottoja raportoitiin vuonna 2019 yhteensä 285 (vuonna 2018 yhteensä 381).  (Koko Suomen tilasto)

  • Yhteydenotoista 226 koski asiamiestoiminnan piiriin kuuluvia asioita
  • Yhteydenotoista 48  ei ollut asiamiestoiminnan piiriin kuuluvia asioita. Näistä perhehoitajaa ohjattiin olemaan yhteydessä seuraavasti: 45% sijoittajakuntaan,  44% muuhun tahoon, 20% sosiaaliasiamieheen, 13% Perhehoitoliiton työntekijään, 4% vertaisasiantuntijaan.  ( Joissakin tilanteissa on ohjattu olemaan moneen tahoon yhteydessä, siksi prosentit näin.)
  • Vuonna 2019 asiamies oli mukana viidessä neuvottelutilanteessa.
  • Tyypillistä oli se, että yhteydenoton aikana puhuttiin monista tai kaikista toimeksiantosopimukseen liittyvistä asioista. Suurin osa yhteydenotoista käsitteli palkkiosta, erityisten kustannusten korvaamisesta, yhteistyöstä ja vapaaoikeuden käyttämisestä sopimisesta.
  • Perhehoitajilta saatu palaute oli koettu erittäin hyväksi 4.68 / 5.00.
  • Oma tehtävä koettiin merkitykselliseksi  4.70 / 5.00.


Vertaisasiantuntijat – toimeksiantosopimus (Perhehoidon asiamiehet)

Varsinais-Suomen Sijaisperheet SILAVA ry – asiantuntijat

Marco Iljin (marco.iljin@gmail.com) – perhehoidon toimeksiantosopimus yms. asiat
sekä ns. ”kolmikantasopimus” eli palveluntuottajan malli

Hanna Mäkirinne, hansu@tintti.net, p. 050 511 6295

Diagnoosin värittämän arjen vertaisasiantuntija / Perhehoitoliiton vertaisasiantuntija (koko Suomi)

Perhehoitoliiton vapaaehtoistoimija

Marco-Mihail Iljin

Tourette, OCD, autismi, asperger, myokloninen dystonia, dystonia

marco.iljin@gmail.com

Perhehoitoliiton vapaaehtoistoimija

Oheishuoltajuus / Perhehoitoliiton vertaisasiantuntija (koko Suomi)

Hanna Mäkirinne, hansu@tintti.net, p. 050 511 6295