Tervetuloa SILAVA ry:n jäseneksi

Varsinais-Suomen Sijaisperheet SILAVA ry

Yhdistyksen tarkoituksena on koota yhteen varsinais-suomalaisia vanhempia, jotka jo toimivat perhehoitajina. Yhdistys edistää sijoitettujen lasten hyvinvointia ja jäsentensä kykyä ja mahdollisuuksia toimia hyvinä vanhempina. Tähän pyritään järjestämällä mm. koulutus- ja virkistystilaisuuksia sekä vanhemmille että lapsille. Yhdistys toimii myös yhtenä kanavana jäsenistönsä ja viranomaisten välillä. Varsinais-Suomen Sijaisperheet SILAVA ry kuuluu Perhehoitoliittoon.

Perhe on yhteiskunnan solu, jonka hyvinvointi luo perustan lasten turvalliselle kehitykselle. Yhdistyksen parissa on mahdollista tavata samankaltaisissa elämäntilanteissa eläviä mukavia vanhempia ja lapsia.

Vanhempien tukemiseksi vaativassa tehtävässään yhdistyksen hallituksen jäsenet voivat opastaa tukihenkilön löytämisessä, jonka puoleen voi kääntyä tukea tarvittaessa. Säännöllisesti kokoontuvat pienryhmät antavat mahdollisuuden keskusteluun vaikeistakin asioista samanhenkisten ihmisten kanssa.

Lasten ja nuorten henkisen hyvinvoinnin vahvistaminen ja takaaminen on investointi, joka kantaa lapsille itselleen ja koko yhteiskunnalle tulevaisuuden hedelmiä. Tämä on myös yhdistyksen toiminnan punainen lanka.

Kaikki oikeudet pidätetään Silava ry:llä